Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

Kogo mam jeszcze zranić? patrzę na ludzi z miną w stylu: dobra, kto następny?
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
Michał Kellen "Arytmie życia"
Reposted fromlakonika lakonika viamayamar mayamar
4847 b9db 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

November 12 2017

0667 3164 390
Reposted fromoll oll viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
9804 3167 390
Reposted fromZircon Zircon viafullmoon fullmoon
0962 637b 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viafullmoon fullmoon
Chciałabym obudzić się którejś niedzieli i przytulić do mężczyzny, z którym naprawdę jestem, a nie tylko bywam.
— Janusz Leon Wiśniewski - “Zbliżenia”
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
0297 7735 390
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viadysfunkcja dysfunkcja
9530 ae2c 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viadysfunkcja dysfunkcja
3243 29af 390
To nerwica tworzy artystę, to nerwica go inspiruje i daje mu energię twórczą. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Przypadek Adolfa H."

November 11 2017


I znów ściemnia się i świta i przygnębia mnie jak szpital to, że nie możemy się dogadać. I zdaję sobie sprawę, że już od bardzo dawna nic nas nie łączy.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
- Ty wiesz co ja robię? 
- Wiem.
- I nie przeszkadza ci to? 
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.
— M. Hłasko, W dzień śmierci Jego
Reposted frommissbrodka missbrodka vianiezwykla niezwykla

November 10 2017

9757 a0ec 390
Reposted fromsohryu sohryu viagdziejestola gdziejestola
2892 fcc5 390
Reposted fromdivi divi viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl