Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viagdziejestola gdziejestola
Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze.
— R. Damian Castor
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton

June 10 2017

Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Reposted fromday11shadow day11shadow viagoldenowl goldenowl
1132 8ad6 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viakasmii kasmii

May 26 2017

7396 b569 390
How I met Your mother

May 25 2017

Jeśli nie zamienisz swojego życia w opowieść, staniesz się tylko fragmentem cudzej historii.
— Terry Pratchett
Reposted fromconfusion confusion viacytaty cytaty

May 20 2017

A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viagdziejestola gdziejestola
9294 fd0f 390
Reposted fromkyky kyky viagdziejestola gdziejestola
To jest ogromna intymność dotykać cudzych włosów, gdy nie jest się opłacaną za to fryzjerką, prawda?
— Wiśniewski - "Grand"
2484 52cc 390
Reposted frompiehus piehus viagdziejestola gdziejestola

April 27 2017

5614 36cf 390
Reposted fromochgod ochgod viagdziejestola gdziejestola
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
9001 a5e7 390
Reposted fromoll oll viagdziejestola gdziejestola
9304 be8c 390
Reposted fromhagis hagis viasectum-sempra sectum-sempra

Did you say it? 'I love you. I don't ever want to live without you. You changed my life.' Did you say it? Make a plan. Set a goal. Work toward it, but every now and then, look around; Drink it in 'cause this is it. It might all be gone tomorrow."


— Grey, M. s05e24 Grey's Anatomy
Reposted bygreys-anatomyletmegowildberrynothingcansaveyourybqladyappletakemeawayrightnowmy-life

April 11 2017

W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
a gdy będzie źle, nie puść mnie.
— Karmelove - Marcelina ft. Piotr Rogucki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl