Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2019

8612 312a 390
Reposted fromtojika4 tojika4 viabarock barock

February 13 2019

1787 0df1 390
Reposted fromzie zie viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
0973 0127 390
Reposted fromcziczi cziczi vialittlewhitelies littlewhitelies
0983 c854 390
<3
7138 e479 390
Reposted fromjethra jethra vianiezwykla niezwykla
8601 ccf3 390
Reposted fromtfu tfu vialaluna laluna
4127 03ed 390
9809 4cd2 390
Reposted fromwaniliia waniliia vialittlewhitelies littlewhitelies
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromEmisja Emisja viacytatyzksiazek cytatyzksiazek
7182 02f9 390
Reposted fromboli boli vialittlewhitelies littlewhitelies
Czas nie jest rzeczywisty. Jest teorią wymyśloną przez naukowców, bazującą na nieidealnym ruchu Ziemi wokół Słońca. Czemu więc przywiązujemy taką wagę do czegoś, co jest tylko teorią? 
— Grey's Anatomy s15e12
Reposted fromnordern nordern viabarock barock

February 04 2019

Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael vialittlewhitelies littlewhitelies
Uczą nas namiętnie jak zrzucić zbędne kilogramy, a przecież ludzie najczęściej to się ze swoimi smutkami w drzwiach nie mieszczą.
— "Zakochany Włóczykij"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatwice twice

February 03 2019

9120 0c25 390
Reposted fromscorpix scorpix viasectum-sempra sectum-sempra
Ja? Ja jestem obrzydliwie zwyczajna, proszę pana. Nie mam figury modelki, nie siedzę z czerwonym winem na parapecie patrząc smętnie przez okno. Nie śledzę hitów mody, nie układam fryzury przez pół godziny. Najprawdopodobniej nie potrafiłabym pana rozbawić czy zaskoczyć jakimś kreatywnym pomysłem. Potykam się o własne sznurówki, ale nie jestem słodką dziewczynką, którą cały świat ma potrzebę bronienia. Po prostu jestem. Taka zwyczajna, przewidywalna, nudna do obłędu.
Reposted frommefir mefir viasectum-sempra sectum-sempra
8177 1b61 390
Reposted fromparanoiac paranoiac viasectum-sempra sectum-sempra
8925 31af 390
Reposted frompampunio pampunio viasectum-sempra sectum-sempra
0133 c6ed 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl