Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

5614 36cf 390
Reposted fromochgod ochgod viagdziejestola gdziejestola
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
9001 a5e7 390
Reposted fromoll oll viagdziejestola gdziejestola
9304 be8c 390
Reposted fromhagis hagis viasectum-sempra sectum-sempra

Did you say it? 'I love you. I don't ever want to live without you. You changed my life.' Did you say it? Make a plan. Set a goal. Work toward it, but every now and then, look around; Drink it in 'cause this is it. It might all be gone tomorrow."


— Grey, M. s05e24 Grey's Anatomy
Reposted bygreys-anatomyletmego

April 11 2017

W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
a gdy będzie źle, nie puść mnie.
— Karmelove - Marcelina ft. Piotr Rogucki
6441 6977 390
Reposted fromwagabunda wagabunda viagdziejestola gdziejestola
Znajomości nie liczy się w latach czy miesiącach. Liczy się w ilości wymienionych słów, przepłakanych razem łez, minut spóźnienia, liczbie hermetycznych żartów, opróżnionych butelek, znaczących spojrzeń, przetańczonych piosenek, zjedzonych frytek, wypitych kaw...
Czas tak naprawdę nie ma tu większego znaczenia.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamayamar mayamar
Nie otwieraj drzwi takim, którzy je otwierają i bez twego pozwolenia.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromlaluna laluna vialittlewhitelies littlewhitelies
8295 4ba6 390
Nie pierwszy raz, nie jestem wszystkim czego chcesz.
— A. Dąbrowska Dreszcze
Reposted fromM-M M-M viasewkagold sewkagold
Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja. 
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMissTake MissTake viasewkagold sewkagold
Nie byłam sobą przez kilka miesięcy, ale nikt nawet tego nie zauważył.
— wieczornie
Reposted fromweightless weightless vialaluna laluna
5826 c8fb 390
Reposted fromscorpix scorpix viamayamar mayamar
Słówko na dziś: dystymia -długotrwałe, przewlekłe obniżenie nastroju o przebiegu łagodniejszym niż w przypadku depresji endogennej. Zazwyczaj pozostaje nierozpoznana i nieleczona, mając przy tym duży wpływ na życie chorego i jego bliskich. Nieleczona dystymia może trwać nawet całe życie. Zazwyczaj chory tak bardzo przyzwyczaja się do ciągle obniżonego nastroju, że wydaje mu się on normalnym elementem jego osobowości.
Reposted fromwagabunda wagabunda viamayamar mayamar
nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
Reposted fromcenturylove centurylove viasewkagold sewkagold

April 04 2017

To smutne, ile można dowiedzieć się o człowieku ze sposobu, w jaki kończy długoletnią znajomość.
— z przemyśleń bez niego...
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
0347 6076 390
Reposted fromidiod idiod viabarock barock
Reposted fromtfu tfu viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl