Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2019

4877 6606 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 vialittlewhitelies littlewhitelies
Nie bądź suką jak inne. 
Takie zwykle się krzywdzi.
Reposted fromorchis orchis vialittlewhitelies littlewhitelies
6252 4680 390
K. Nosowska
Reposted fromresort resort viaeequine eequine
Spędziłam większą część mojego życia czując, że jeśli nie będę idealna, nie zostanę pokochana. Wtedy zdałam sobie sprawę, że próba zostania ideałem jest toksyczną drogą życiową. Nie jesteśmy ideałami. Musimy pokochać swoje cienie. Musimy zaakceptować i przyswoić swoje cienie. I czasami bycie wystarczająco dobrym musi być wystarczająco dobre.
— Jane Fonda
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapengin pengin

March 26 2019

6725 88c7 390
Reposted fromBubblegum Bubblegum viaPolinda Polinda
Najpierw myślałam, że najbardziej samotna jestem, kiedy zasypiam sama i wyobrażam sobie siebie w zupełnie innym życiu. Potem okazało się, że bardziej samotna jestem, kiedy zasypiam z człowiekiem, który w ogóle mnie nie obchodzi.
— Anna Ciarkowska, Pestki
Reposted frombeltane beltane viacytaty cytaty

To po prostu tak się dzieje. Pewnego dnia się budzisz, i okazuje się ,że już jesteś dorosła.

— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan vialaluna laluna
9643 b83e 390
Reposted fromnoone97 noone97 vialaluna laluna
8900 8284 390
Reposted fromtriadwarrior triadwarrior viaPolinda Polinda
1704 b9a7 390
Reposted fromsoftboi softboi viaPolinda Polinda
4836 8ddf 390
Reposted fromoll oll vialittlewhitelies littlewhitelies

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viabarock barock
2184 60a1 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabarock barock
4958 29b6 390
Reposted fromyikes yikes viabarock barock
Reposted fromshakeme shakeme viabarock barock
Tęsknota jest pokutą za przeżyte kiedyś szczęście. 
— Manuela Gretkowska, "Trans"
Reposted fromhormeza hormeza viamyslodsiewnia myslodsiewnia

March 09 2019

3413 1e36 390
Reposted fromfakinszit fakinszit viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl